Novinky


 

Kvalita na prvním místě

ZMĚNA K LEPŠÍMU - Dosavadní technologie olepování nábytkových hran  byla řešena pomocí tavných lepidel na bázi EVA. Tavná lepidla vyráběná na bázi etylen-vinyl-acetátu (EVA) vytvrzují čistě fyzikálně a dosahují pevnosti pouhým zchlazením na pokojovou teplotu, případně jejich krystalizací. Jejich tepelná odolnost je deklarována výrobci mezními hodnotami od -20°C až 100°C. Po nesčetných zkouškách a použití v praxi všichni víme,že tyto hodnoty tepelné odolnosti jsou nižší.Při postupném zvyšování teploty okolního prostředí se hrany odlepovaly mnohem dříve než normou stanovená teplota 90°C. Další kapitolou je voděodolnost . V případě olepených dílců(nábytku) EVA lepidlem je voděodolnost velmi malá a již při malém zvýšení vzdušné vlhkosti olepené hrany „bobtnají“ a v podstatě ukončují životnost nábytku. Nastává změna -Tyto poznatky a zkušenosti nás vedly k řešení situace nezbytnými úpravami stávající technologie olepovacího centra s přechodem na kvalitativně, pracovně ale i nákladově náročnějšímu lepení PUR lepidly. Reaktivní tavná lepidla na bázi polyuretanu vytvrzují a dosahují pevnosti rovněž fyzikálně při jejich ochlazení na pokojovou teplotu, ale navíc u nich probíhá za přítomnosti vzdušné vlhkosti reakce, při které dochází k chemickému zesíťování. Tím je u nich dosaženo velmi vysoké tepelné odolnosti v mezních hodnotách -30°C až 140°C, ale rovněž velmi vysoké odolnosti proti vlhkosti, vodě a vodním parám. PUR lepidla jsou vhodné pro olepování všech typů nábytkových hran Přehled výhod nábytku olepeným PUR lepidlem Ø PUR lepidla mají po vytvrdnutí vysokou tepelnou odolnost (min. 140 st./C) Pokud na dvířka působí teplo od spotřebiče, PUR lepidla nikdy nezměknou (na rozdíl od některých jiných lepidel(např. EVA), která při styku s teplem změknou a poté opět vytvrdnou). Ø Spoj PUR je voděodolný – PUR lepilo uzavře spáru mezi hranou a čelní plochou a olepený spoj je tedy natolik kvalitní,že i při masívním zatečení ,nebo vysoké vzdušné vlkosti tak dílce přes hranu nenabobtnají a jsou proto velmi vhodná pro koupelny ,kuchyně i pro komerční prostory se zvýšenou zátěží. Ø Při olepování (PUR) potřebujeme menší množství lepidla – zhruba asi 100 g/m2 olepené hrany. Čím více lepidla, tím větší je spára. Čím méně lepidla, tím je menší a designovější. Tenké spáry se také nezanášejí prachem nebo nečistotami. Pro technologii PUR lepidel máme olepovačku, která dovoluje měnit barvu PUR lepidel v závislosti na barvě olepovaných dílců i při malé seriovosti výrobních dávek. „Pro bílé odstíny používáme k olepování lepidlo PUR bílé. Všechny ostatní barevné dekory ohraňujeme za pomoci transparentního (průhledného) PUR lepidla. Díky tomu se nesetkáte s tím, že by měla třeba bílá nábytková dvířka černé spáry, která na nábytku potom doslova bijí do očí,“ . „Až si půjdete nově pořizovat nábytek pro svůj interiér, už víte, na jaký detail se na nábytku zaměřit. Vaši pozornost si rozhodně zaslouží právě hrany.

Potřebujete více informací ?